Séfer Barcelona 2016. Festival del Llibre Jueu


Por

Séfer Barcelona- Festival del Llibre Jueu (22 i 23 de setembre de 2016) al Palau Robert

El punt de trobada de la Literatura i Filosofia jueves.

Com ja és habitual a moltes ciutats europees, Barcelona acull per primera vegada una mostra dedicada al llibre jueu en sentit ampli —és a dir: de la literatura al pensament, de la poesia a la traducció, de l’edició a la història.

Aquesta primera edició de Séfer (Festival del llibre jueu) neix de la voluntat de diverses organitzacions i institucions de treballar conjuntament per fer possible un esdeveniment cultural jueu divers i obert que pugui tenir una continuïtat i sobretot una empremta pròpia. El programa, de dos dies de durada, inclou no només taules rodones, presentacions d’autors i de llibres, sinó també una mostra d’activitats artístiques pensades expressament per al context de la nostra ciutat.

L’objectiu fonamental d’aquest Festival és posar de manifest la diversitat i la riquesa de la judeïtat i del judaisme contemporanis, amb la intenció de fomentar el diàleg, el reconeixement mutu i l’intercanvi. Com és de suposar, també es tracta de donar a conèixer la cultura jueva a partir dels seus pilars fonamentals com són la literatura i la filosofia, és a dir, la paraula escrita, l’estudi dels textos i la interrogació. Per tant, en el programa se succeiran conferències d’autors jueus locals i estrangers, però també d’autors no jueus que han tractat aspectes relacionats amb la història o la cultura jueves, i fins i tot d’especialistes, tot passant per diferents llengües i cultures, amb la voluntat d’abordar temes i qüestions tant del passat com del present, a la llum de totes aquestes subjectivitats. Davant d’uns continguts tan amplis, el programa s’ha bastit a partir d’eixos concrets, com ara la identitat, l’exili, la memòria o la llengua. Així, doncs, no només presentem l’aspecte cultural sota el seu angle històric concret, sinó que també donem lloc a debats des de l’òptica actual, adreçant-nos a tota mena de públics.

Barcelona compta, des del 1917, amb la primera comunitat jueva establerta a l’Estat espanyol després de l’edicte d’expulsió del 1492. Per tant, quan ja som a tocar del centenari de la presència renovada del judaisme a la nostra ciutat, creiem que el fet de donar a conèixer aquesta cultura no és només un factor de normalització i d’integració dels catalans jueus d’avui, sinó també d’enriquiment col·lectiu.
La producció d’aquest Festival és a càrrec de la Plataforma Cultural Mozaika. Pel que fa a la programació, ha estat definida per una comissió d’escriptors, artistes i docents del Departament d’Hebreu de la Universitat de Barcelona.

Descarrega el programa en català

 


 

Séfer Barcelona- Festival del Libro Judío (22 y 23 de septiembre de 2016) en el Palau Robert

El punto de encuentro de la Literatura y la Filosofía judías.

Como ya es habitual en muchas ciudades europeas, Barcelona acoge por primera vez una muestra dedicada al libro judío en sentido amplio- es decir: la literatura y el pensamiento, la poesía y la traducción, la edición y la historia.

Esta primera edición de Séfer (Festival del libro judío) nace de la voluntad y el trabajo conjunto de diferentes organizaciones e instituciones para hacer realidad un evento cultural judío público y variado, con el fin de que pueda tener continuidad en el tiempo y un carácter propio. El programa, de dos días de duración, incluye mesas redondas, presentaciones de autores y libros, así como una muestra de actividades artísticas pensadas expresamente para el contexto de nuestra ciudad.

El objetivo fundamental de este Festival es poner de manifiesto la diversidad y riqueza de la judeidad y del Judaísmo contemporáneo, con la intención de fomentar el diálogo, el reconocimiento mutuo y el intercambio. Como es de suponer, también se trata de dar a conocer la cultura judía a través de sus pilares fundamentales, como son la literatura y la filosofía, es decir, la palabra escrita, el estudio de los textos y el cuestionamiento. Por ello, en el programa se sucederán conferencias de autores judñios locales y extranjeros, pero también autores no judíos que han tratado aspectos relacionados con la historia o la cultura judía, e incluso especialistas, abordando diferentes lenguas y culturas, con la voluntad de deliberar sobre cuestiones del pasado y del presente a la luz de todas estas subjetividades. Frente a unos contenidos tan amplios, el programa se ha construido a partir de ejes concretos, como la identidad, el exilio, la memoria o la lengua. De esta forma, no solamente presentamos el aspecto cultural bajo su ángulo histórico concreto, sino que también damos lugar al debate desde una óptica actual, dirigiéndonos a todo tipo de público.

Barcelona cuenta desde 1917 con la primera comunidad establecida en todo el estado español después de la expulsión de 1492. Por ello, cuando nos acercamos al centenario de esta presencia renovada del Judaísmo en nuestra ciudad, creemos que el hecho de dar a conocer esta cultura no es solamente un factor de normalización e integración de los judíos catalanes, sino también una experiencia de enriquecimiento colectivo.

La producción de este Festival corre a cargo de la Plataforma Cultural Mozaika. Por su parte, la programación ha sido definida por una comisión de escritores, artistas y docentes del Departamento de Hebreo de la Universidad de Barcelona.

Descarga el programa en castellano

 


 

The first edition of Séfer – The Jewish Literature Festival (22 & 23 September 2016), Palau Robert, Barcelona

The meeting point of Jewish literature and philosophy.

Following the customs of many European cities, Barcelona will organise, for the first time, an exhibition dedicated to the Jewish book: from literature to thought, from poetry to translation, from edition to history.

This first edition of Séfer (the Jewish Literature Festival) is created with the will of several organisations and institutions, working together to make possible a Jewish cultural event, diverse and open, with a drive of a continuity and personal signature. The two day program includes not only conferences and presentations of authors and books, but also a sample of artistic activities designed specifically within the context of our city.

The fundamental aim of this Fair is to expose the diversity and wealth of Judaism, with the intention of encouraging the dialogue, the mutual recognition and the exchange of ideas. As expected, we also seek to promote the Jewish culture from its fundamental pillars, as literature and philosophy, that is to say, the written word, the study of texts and a genuine questioning. The proceedings of the program will be: conferences of local Jewish authors and foreign; non Jewish authors that have treated aspects related with the history or the Jewish culture; scholars and specialists of diverse fields, languages and cultures. We will treat subjects and questions from the past and present, through axes such as identity, exile, memory and language. We explore the cultural aspect not just under a concrete historical angle, but building a frame to create a contemporary debate, addressed to all audiences.

In 1917, Barcelona founded the first Jewish community established in Spain after the expulsion of Jews in 1492. As we move towards the first centenary of the renewed presence of Judaism in our city, we believe that the promotion of Jewish culture is not only a factor of normalisation and integration of the Jewish Catalans of today, but also a collective enrichment.
Séfer- The Jewish Literature Festival is organised by the Jewish Cultural Platform, Mozaika. The programming has been defined by a commission of writers, artists and docents of the Hebrew department of the University of Barcelona.

Download the english program here

 

Document-page-001

One thought on “Séfer Barcelona 2016. Festival del Llibre Jueu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *