Salam Shalom

Salam Shalom Barcelona és un projecte hereu de la “Salaam Schalom Initiative” de Berlin. Iniciativa impulsada per ciutadans jueus, musulmans i uns altres amb l’objectiu d’oposar-se al discurs racializador i estigmatizador que perpetua la desconfiança i la tensió, i que genera l’exclusió social i institucional de les minories en la societat alemanya.

Inspirats per la iniciativa berlinesa, hem donat vida a “Salam Shalom Barcelona” perquè creiem que l’antisemitisme, la islamofobia, i la discriminació racial i religiosa són problemes que hem d’encarar junts, aquí al nostre país; i perquè volem construir una imatge de l’Islam i el Judaisme que transmeti unió, solidaritat i inclusivitat. Creiem i apostem profundament pel diàleg interconfesional, intercultural i per la bona convivència.